سفارش تبلیغ
صبا

حرف و حدیث

وبلاگم قسمتی از درونیات و بیرونیات وجودمه.. بجز اون لایه های شخصیتی که قابل نمایش نیستن.. و خیلی محرمانه اند..مینویسم برای یادگار..شاید دخترام در نبودم احتیاج داشتن بخونن.. هیچی مثل نوشتن آرومم نمیکنه.
صفحه خانگی پارسی یار درباره

روزهای بی اهمیت

    نظر

 

  سال نو شد... ده روزش گذشت..بقیه اش هم میگذرد.. روزها میان و میرن.. چه اهمیتی دارد.. اهمیت روزها را ما آدمها تعریف میکنیم.. امسال شوقی برای نو شدن نداشتم.. نمیدانم دلیلش اوضاع وخیم شغل همسری هست یا حال نامساعد مادرم که دکترش آخرین بار گفت اگر شیمی درمانی نشود دو ماه دیگر بیشتر زنده نیست... راستی فردا هم روز مادر است... امروز بعد از دوشب بودن در کنارش برگشتیم...یادم هم نبود بهش تبریک بگم..همه ش با خودم میگفتم نکند آخرین دیدار باشد... هربار هم زنگ میزنم میترسم آخرین تماس باشد... دلم راضی به درمانش نمیشه..فکر میکنم اینجوری بیشتر زنده میمونه تا .... .بخیالم با درمان زجرکش میشه.. خودش اما چیزی نمیدونه.. میگه خواب دیدم و شفام دادن.. حالش خوب نیست اما از قبل بهتره.... بگذریم...

 

 

سال نو مبارک...