شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] توصيه هاي ايمني، حين وقوع #زلزله ، براي هنگاميکه در خانه هستيد اگر هنگام وقوع زلزله در خانه هستيد، ميتوانيد جان خود و بستگانتان را با داشتن آگاهي در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سريع و مناسب نجات دهيد. بنابراين لازم است که نکات ذيل را مد نظر داشته باشيد: از پنجره ها و کمدهاي بلند که بدون مهار هستند و همچنين اشيايي که ممکن است بر روي شما سقوط کنند دور شويد. ميبايست در زير ميز ناهار خوري يا ميز تحرير و يا تخت خواب پناه بگيريد و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردند پايه هاي آنها را با دستانتان محکم بگيريد. ميبايست در کنار کنج ديوارها پناه بگيريد و در حالي که سرخود را با بازوان خود گرفته ايد حرکت کنيد. از پله ها يا آسانسور استفاده نکنيد. اگر محل ايمن وجود ندارد و شما در کريدور هستيد به کنار ديوار رفته و در حالي که نشسته ايد سر خود را بر روي زانوهايتان خم نموده و ضمن اينکه با کف دستهايتان پشت سر خود را گرفته ايد با بازوانتان سر خود را محافظت کنيد. / @madame_kotrel
mp3 player شوکر
حرف و حديث
89 امتیاز
2 برگزیده
201 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top