شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] دوباره آه دوباره درد دوباره بي‌کسي دوباره عکس و قاب دوباره اشک دوباره رنج ودرد دوباره زلزله دوباره لرز مرگ ايران امروز در عزاي هموطنان کرد است تسليت هموطن تسليت ايران @Negahe_ziba1
ساعت دماسنج
حرف و حديث
89 امتیاز
2 برگزیده
201 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top