شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] نذار ابهت هج آدم خبرها تو رو بگره. اون بهت م گه که: “ دوست عزز،من بست ساله که ان کارمه" آدم ممکنه کار رو بست سالِ تموم هم غلط انجام بده. بعض ها هچ وقت نمفهمن. کورت توخولسک #آگاه_باشيد @PleaseDoNotBeSheep @PleaseBeHuman
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
حرف و حديث
89 امتیاز
2 برگزیده
201 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top