شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] خشونت عليه زنان هميشه يک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خوني نيست. خشونت اضطرابي است که در جان زن است که فکر ميکند بايد لاغرتر باشد چاق تر باشد ، زيباتر باشد ،خوشحال تر باشد،سنگين تر باشد ، خانه دار تر باشد،عاقل تر باشد... خشونت آن چيزي است که زن نيست و فکر ميکند بايد باشد! خشونت آن نقابي است که زن به صورتش ميزند تا خودش نباشد تا براي مرد کافي باشد..... #تهمينه_ميلانى @madame_kotrel
چقدر قشنگ بيانش کردين موافقم...و يه جورايي متاسفانه واقعا همين طوره:(
تسبیح دیجیتال
حرف و حديث
89 امتیاز
2 برگزیده
201 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top