شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] خدايي اينو من ميکشيدم بم ميگفتن اسکل ولي چون پيکاسو کشيده بهش ميگن هنرمند آکاايران https://telegram.me/joinchat/AAAAADwXf51wF3GGMJSSuA
اره والا
ساعت ویکتوریا
حرف و حديث
89 امتیاز
2 برگزیده
201 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top